מהו ביטוח סיעודי?
מדוע ערכה ”מכבי שירותי בריאות” ביולי 2008 ביטוח סיעודי חדש במסגרת חברת ביטוח?
•מה משמעות הארכת הפוליסה הקבוצתית?
•מהי תקופת הביטוח על פי הפוליסה?
מהם היתרונות המרכזיים בפוליסה?
מה תפקידה של מכבי שירותי בריאות בתחום הביטוח הסיעודי?
מי זכאי להיות מבוטח בביטוח הסיעודי?
אם הייתי חבר בקרן הסיעוד ביום 30.6.08 האם אני מבוטח באופן אוטומטי עפ”י פוליסה ”מכבי סיעודי”?
•כיצד אוכל להצטרף לביטוח הסיעודי?
כיצד אני יכול לעבור מ”סיעודי כסף” ל”סיעודי זהב”?
כיצד אני יודע שאני ובני משפחתי מבוטחים?
האם סכום דמי הביטוח (הפרמיה) והתגמול החודשי (במקרה של תשלום למבוטח) יישאר קבוע?
מה משך תקופות האכשרה וההמתנה בפוליסה?
מיהו חולה סיעודי הזכאי לתגמולי ביטוח עפ”י הפוליסה?
מה מקנה הביטוח הסיעודי למבוטחי ”מכבי סיעודי”?
האם אני צריך להחליט על המסלול הנבחר על ידי במועד תחילת הביטוח או במועד אחר?
אם אני בוחר במסלול קבלת השירות בפועל באמצעות מטפל ישראלי, מה עלי לעשות?
מה על מבוטח לעשות במקרה של תביעת סיעוד?
האם אני יכול לבטל את הפוליסה?
מי לא מכוסה על ידי הביטוח?