למצגת הסבר על הדיווח השנתי
מכבי סיעודי. חלק בלתי נפרד מהדאגה למשפחה, ממחשבה בריאה קדימה.

פוליסת הסיעוד של מכבי וכלל ביטוח היא החלטה המעניקה לך ולמשפחתך תחושת ביטחון, שקט נפשי ואיכות חיים ראויה בעתיד.

שיתוף הפעולה עם ”כלל ביטוח” אפשר להעניק לחברים את ההצעה השלמה והטובה ביותר בביטוחי הסיעוד.

יותר זכויות! יותר בחירה! וגם יותר משתלם